Find best premium Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Andreas Schotel werd in 1896 te Rotterdam geboren en is in 1984 op 88-jarige leeftijd overleden. Vanaf zijn veertiende jaar werkte Andreas Schotel als patroontekenaar voor een tapijtfabriek in Rotterdam. In de jaren 1916 en 1917 volgde hij de etsklas aan de kunstacademie aldaar. Naast aquarellen, gouaches en etsen heeft Schotel zich voornamelijk toegelegd op de etstechniek. Zijn "schoon gedrukte ets" neemt binnen de etskunst een geheel eigen plaats in. Het door hem zelf ontwikkelde oppervlakteschoonmaakwerktuig "Mari" stelde hem daartoe in staat.

De mens aan het werk in de stad en in de Brabantse land- en bosbouw was voor hem een voortdurende bron van inspiratie. Zo heeft hij in de vorige eeuw de geschiedenis van de Brabantse landbouw in en om Esbeek in zijn werken weergegeven. Vanaf 1924 tot aan zijn sterven bracht Andreas Schotel daar ieder jaar enkele maanden door. Zijn genegenheid voor Esbeek bleek uit zijn wens om aldaar op "Godes Akker" begraven te worden.

In mei 2009 is als onderdeel van de Dorpshuiskamer het Andreas Schotel museum geopend.Andreas Schotel was een Rotterdamse kunstenaar die tussen 1921 en 1984 de zomermaanden in Esbeek doorbracht in zijn piepkleine atelier de “Schuttel”.Andreas Schotel legde zich naast aquarellen voornamelijk toe op de etstechniek. In zijn werk staat de werkende mens in de stad en in de Brabantse land- en bosbouw centraal.

Andreas Schotel Arrangement
Voor info:
Stichting Vrienden van Andreas Schotel
Piet Verhoeven

06-52377138

Of neem een kijkje op de websiteCafe-Schuttershof
013 5169242